Wykaz stanowisk

Stanowisko nr 1/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zapewniania finansowania regionalnych inwestycji kolejowych w perspektywie finansowej 2021-2027 z poziomu krajowego

Stanowisko nr 2/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie proponowanego poziomu koncentracji tematycznej dla Celu Polityki 2 w ramach programów regionalnych Polityki Spójności UE na lata 2021-2027

Stanowisko nr 3/2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie nieograniczania grup docelowych projektów z obszaru zdrowia finansowanych z EFS+ wyłącznie do osób defaworyzowanych

Stanowisko nr 4/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Stanowisko nr 5/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przyznania przez Ministerstwo Zdrowia dotacji na realizację zadań statutowych Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w związku z obowiązkiem finansowania wynagrodzeń dla lekarzy specjalizujących się w trybie pozarezydenckim

Stanowisko 6/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie projektu Kontraktu Programowego dla województw

Stanowisko 7/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie włączenia samorządów województw we wdrażanie części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Stanowisko 8/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie roli regionów w realizacji programów międzynarodowych

Stanowisko 9/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie projektu dokumentu pn. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej

Stanowisko 10/2021 z dnia 21 listopada 2021 r. w sprawie wspierania działań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej w perspektywie 2021-2027

Stanowisko 11/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie III wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Stanowisko 12/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.  w sprawie zasad wsparcia przedsiębiorców przez Samorządy Województw z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Stanowisko 13/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.  w sprawie wzmocnienia roli samorządów województw w kształtowaniu przestrzeni na poziomie regionalnym

Skip to content