Stanowiska do uzgodnienia - posiedzenie II

Projekt Stanowiska w sprawie roli regionów w realizacji programów międzynarodowych” Wersja druga z dnia 18.10.2021r.

termin na wniesienie uwag do jutra 19.10.2021r. do godziny 10

Zachodniopomorskie: Nie zgłasza poprawek

Dolnośląskie: Nie zgłasza poprawek

Lubelskie: Nie zgłasza poprawek

Pomorskie: Nie zgłasza poprawek

Świętokrzyskie: Nie zgłasza poprawek

Podkarpackie: Nie zgłasza poprawek

Wielkopolskie: Nie zgłasza poprawek

Opolskie: Nie zgłasza poprawek

Śląskie: Nie zgłasza poprawek

Małopolskie: Nie zgłasza poprawek

Lubuskie: Nie zgłasza poprawek

Łódzkie: Nie zgłasza poprawek

Mazowieckie: Nie zgłasza poprawek

Podlaskie: Nie zgłasza poprawek

Warmińsko-Mazurskie: Nie zgłasza poprawek

Skip to content