Stanowiska do uzgodnienia - posiedzenie III

Projekt stanowiska w sprawie zasad wsparcia przedsiębiorców przez Samorządy Województw z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Projekt Województwa Pomorskiego z dnia 22.11.2021 r. 

Termin na wniesienie uwag do 2.12.2021 r.

Opolskie: Nie zgłasza poprawek

Podlaskie: Nie zgłasza poprawek

Dolnośląskie: Nie zgłasza poprawek

Świętokrzyskie: Nie zgłasza poprawek

Podkarpackie:  Nie zgłasza poprawek

Wielkopolskie: Nie zgłasza poprawek

Warmińsko: Mazurskie: Nie zgłasza poprawek

Lubuskie: Nie zgłasza poprawek

Śląskie: Nie zgłasza poprawek

Lubelskie: Nie zgłasza poprawek

Zachodniopomorskie: Nie zgłasza poprawek

Mazowieckie: Nie zgłasza poprawek

Małopolskie: Nie zgłasza poprawek

Pomorskie: Nie zgłasza poprawek

Łódzkie: Nie zgłasza poprawek

Dodawaie Uwag do stanowiska

Skip to content