Stanowiska do uzgodnienia - posiedzenie III

Projekt Stanowiska w sprawie wzmocnienia roli samorządów województw w kształtowaniu przestrzeni na poziomie regionalnym

Projekt WojewództwaKujawsko-Pomorskiego z dnia 16.11.2021 r.

Termin na wniesienie uwag do 25.11.2021 r.

Wielkopolskie: Nie zgłasza poprawek

Świętokrzyskie: Nie zgłasza poprawek

Dolnośląskie: Nie zgłasza poprawek

Opolskie: Nie zgłasza poprawek

Zachodniopomorskie: Nie zgłasza poprawek

Śląskie: Nie zgłasza poprawek

Małopolskie: Nie zgłasza poprawek

Lubelskie: Nie zgłasza poprawek

Warmińsko-Mazurskie: Nie zgłasza poprawek

Podlaskie: Nie zgłasza poprawek

Pomorskie: Nie zgłasza poprawek

Mazowieckie: Nie zgłasza poprawek

Podkarpackie: Poprawka zgłoszona e-mailem

Łódzkie: Nie zgłasza poprawek

Lubuskie: Nie zgłasza poprawek

Dodawaie Uwag do stanowiska

Skip to content