Stanowiska do uzgodnienia - posiedzenie II

Projekt Stanowiska w sprawie roli regionów w realizacji programów międzynarodowych

Projekt Województwa Pomorskiego z dnia 12.10.2021 r.”

termin na wniesienie uwag do 14.10.2021r. do godziny 15

Zachodniopomorskie: Nie zgłasza poprawek

Dolnośląskie: Nie zgłasza poprawek

Świętokrzyskie: Nie zgłasza poprawek

Śląskie: Nie zgłasza poprawek

Opolskie: Nie zgłasza poprawek

Wielkopolskie: Nie zgłasza poprawek

Podlaskie: Nie zgłasza poprawek

Podkarpackie: Poprawka

Mazowieckie: Nie zgłasza poprawek

Lubelskie: Nie zgłasza poprawek

Skip to content