Stanowiska do uzgodnienia - posiedzenie II

Projekt Stanowiska w sprawie projektu dokumentu pn. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej.

Projekt Województwa Lubelskiego, Podkarpackiego i Wielkopolskiego z dnia 15.10.2021 r.
termin na wniesienie uwag do 18.10.2021r. do godziny 15

Dolnośląskie: Nie zgłasza poprawek

Opolskie: Nie zgłasza poprawek

Podkarpackie: Nie zgłasza poprawek

Śląskie: Nie zgłasza poprawek

Mazowieckie: Nie zgłasza poprawek

Zachodniopomorskie: Nie zgłasza poprawek

Pomorskie: Nie zgłasza poprawek

Lubelskie: Nie zgłasza poprawek

Lubuskie: Nie zgłasza poprawek

Łódzkie: Nie zgłasza poprawek

Małopolskie: Nie zgłasza poprawek

Podlaskie: Nie zgłasza poprawek

Świętokrzyskie: Nie zgłasza poprawek

Wielkopolskie: Nie zgłasza poprawek

Warmińsko-Mazurskie: Nie zgłasza poprawek

Dodawaie Uwag do stanowiska

Skip to content