Stanowiska do uzgodnienia - posiedzenie III

Projekt Stanowiska w sprawie konieczności podjęcia działań na rzecz reformy Specjalnych Stref Ekonomicznych w celu bardziej efektywnego ich wykorzystania dla wzmocnienia konkurencyjności Polski i rozwoju każdego z województw

Projekt Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.11.2021 r.

termin na wniesienie uwag do 17.11.2021r.

Zachodniopomorskie: Poprawka

https://konwent.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2021/11/Opinia-Konwent-Marszalkow.doc

Wielkopolskie: Nie zgłasza poprawek

Lubelskie: Nie zgłasza poprawek

Podkarpackie: Nie zgłasza poprawek

Mazowieckie: Poprawka

https://konwent.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2021/11/uwagi-Stanowisko-Konwentu-Marszalkow_Reforma-SSE-z-uzasadnieniem.docx

Dolnośląskie: Nie zgłasza poprawek

Świętokrzyskie: Nie zgłasza poprawek

Opolskie: Nie zgłasza poprawek

Pomorskie: Poprawka

https://konwent.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2021/11/Uwagi-do-stanowiska-konwentu-Marszalkow-w-sparwie-stref-ekonomicznych-17-11-2021-003.docx

Łódzkie: Nie zgłasza poprawek

Śląskie: Poprawka

https://konwent.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2021/11/uwagi-Wojewodztwa-Slaskiego.pdf

Lubuskie: Poprawka

https://konwent.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/wp_dndcf7_uploads/2021/11/DIP.IV_.813.36.2021.pdf

Podlaskie: Nie zgłasza poprawek

Warmińsko-Mazurskie: Nie zgłasza poprawek

Małopolskie: Poprawka zgłoszona e-mailem

Skip to content