Stanowiska do uzgodnienia - posiedzenie III

Projekt Stanowiska w sprawie III wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej – Wersja druga z dnia 30 listopada 2021 r.

Projekt przygotowany przez Województwa: Małopolskie, Podlaskie, Podkarpackie, Wielkopolskie, Pomorskie oraz Kujawsko-Pomorskie 

Termin na wniesienie uwag do 2.12.2021 r. 

Podlaskie: Nie zgłasza poprawek

Świętokrzyskie: Nie zgłasza poprawek

Wielkopolskie: Nie zgłasza poprawek

Dolnośląskie: Nie zgłasza poprawek

Opolskie: Nie zgłasza poprawek

Warmińsko-Mazurskie: Nie zgłasza poprawek

Mazowieckie: Nie zgłasza poprawek

Lubuskie: Nie zgłasza poprawek

Zachodniopomorskie: Nie zgłasza poprawek

Śląskie: Nie zgłasza poprawek

Podkarpackie: Nie zgłasza poprawek

Lubelskie: Nie zgłasza poprawek

Łódzkie: Nie zgłasza poprawek

Małopolskie: Nie zgłasza poprawek

Pomorskie: Nie zgłasza poprawek

Dodawaie Uwag do stanowiska

Skip to content