aktualności

III posiedzenie Konwentu Marszałków RP

Wspólna polityka rolna i rola samorządów wojewódzkich w kreowaniu polityk rozwoju na poziomie regionalnym były głównymi tematami posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP, które odbyło się 7 grudnia we Włocławku.  Kujawsko-Pomorskie, po półrocznej prezydencji, oddaje przewodnictwo w konwencie województwu świętokrzyskiemu. Zmianę stanowiska rządu w sprawie roli samorządów wojewódzkich w implementacji nowej europejskiej wspólnej polityki rolnej marszałek Piotr Całbecki uznał za ważny sukces naszej prezydencji.

O roli samorządów województw w modernizacji wsi i rolnictwa oraz o nowej europejskiej wspólnej polityce rolnej mówiły m.in. reprezentująca kujawsko-pomorski Urząd Marszałkowski dyrektor Elżbieta Siemiątkowska z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka. Projekt rządowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027 był w listopadzie tematem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. (Przyszły Plan Strategiczny to podstawowy dokument, który określi cele i działania polityki państwa w dziedzinie wsi i rolnictwa oraz sposób, w jaki inwestowane będą europejskie środki nowej perspektywy dla polskiego rolnictwa.) Przedstawionej Komisji Wspólnej wersji dokumentu nie zaakceptowała wówczas strona samorządowa, wskazując na zapisy ograniczające interwencję w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych na wsi i odbierające samorządom kompetencje w zakresie kreowania rozwoju obszarów wiejskich. Marszałek Piotr Całbecki skierował w tej sprawie pismo do ministra rolnictwa.

O zmianę tych zapisów samorządowcy zabiegali też podczas spotkań zespołu KWRiST ds. obszarów wiejskich. Podczas obrad konwentu marszałek Piotr Całbecki poinformował o sukcesie – strona rządowa zdecydowała się pozostawić samorządom wojewódzkim kompetencje dotyczące inwestycji infrastrukturalnych i scalania gruntów. – Usłyszeliśmy jasną deklarację ministerstw, że nadal będziemy partnerem w implementacji środków przeznaczonych na modernizację obszarów wiejskich. To duży sukces. My wiemy w regionach co zrobiliśmy do tej pory i co jest jeszcze do zrobienia. Byłoby dużym nieporozumieniem, gdyby polityką w tym zakresie zajmowały się rządowe agencje, których wyłączną misją jest modernizacja rolnictwa. Wieś to przecież nie tylko rolnictwo – powiedział gospodarz naszego województwa, który wynik negocjacji w tej sprawie uznał za ważny sukces kujawsko-pomorskiej prezydencji w Konwencie Marszałków.

„Konwent Marszałków Województw RP z zadowoleniem przyjmuje deklarację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany trzeciej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) w zakresie systemu wdrażania interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi.” – czytamy w przyjętym stanowisku konwentu. Marszałkowie podkreślają w nim jednak, że wątpliwości muszą budzić przyjęte w projekcie założenie drastycznego ograniczenia środków na infrastrukturę oraz niemal całkowite wyeliminowanie wsparcia rozwoju infrastruktury publicznej (drogi, sieci wodno-ściekowe). Konkluzją jest apel do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o weryfikację zapisów i zwiększenie środków przeznaczonych na modernizację w tym segmencie.

Drugie ważne stanowisko dotyczy kształtowania przestrzeni. Marszałkowie są zaniepokojeni możliwą utratą przez samorządy województw kompetencji w tej dziedzinie w związku z planowanym wyeliminowaniem wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego z systemu planowania. W dokumencie wskazują konieczność stworzenia systemu dającego samorządom województw realny wpływ na politykę przestrzenną i postulują powołanie przy Związku Województw RP stałego zespołu specjalistów zajmujących się planowaniem przestrzennym.

Wśród tematów posiedzenia znalazły się także m.in. regionalne aspekty polityki społecznej i świadczone na poziomie regionów usługi społeczne w kontekście środków europejskich perspektywy 2021-2027. W tej części spotkania wystąpił dyrektor kujawsko-pomorskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka. Nasz ROPS jest liderem marszałkowskiego programu teleopieki domowej, opartej o „bransoletki życia”. W listopadzie otrzymał prestiżową nagrodę ministra rodziny i polityki społecznej za nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy socjalnej.

Marszałków szesnastu polskich województw podejmowaliśmy tym razem we Włocławskim Muzeum Diecezjalnym. W części nieoficjalnej spotkania delegacje regionalne zwiedziły Park Etnograficzny w Kłóbce, gdzie odbył się m.in. recital chopinowski.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Skip to content