Program Konwentu Marszałków Województw

Program Konwentu Marszałków Województw RP 9 września 2021 r. Pałac Dąmbskich (Toruń, ul. Żeglarska 8)

Godzina:Punkt programu:
9:30 – 10:00Rejestracja
10:00 – 10:15 Otwarcie Konwentu Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
10:15 – 12:00 Stan przygotowania do wdrażania polityki spójności 2021-2027 (Umowa Partnerstwa, kontrakty programowe, ustawa wdrożeniowa)
Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Christhoper Todd, Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej
Gelu Calacean, Dyrekcja Generalna ds. zatrudnienia spraw społecznych i włączenia społecznego Komisji Europejskiej
12:00 – 12:15Przerwa kawowa
12:15 – 13:00 Idea współdziałania samorządów regionalnych w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowychAndrzej Potoczek, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”
13:00 – 13:15Camino Polaco – Kujawsko-Pomorski odcinek drogi Św. Jakuba: przegląd działań i problemówks. prof. dr hab. Piotr Roszak
13:15 – 13:30Przerwa kawowa
13:30 – 14:30Wdrożenie mechanizmu instrumentów zwrotnych w procesie zarządzania rozwojem województwa
Kamila Radziecka, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
14:30 – 15:00Przyjęcie Stanowisk oraz podsumowanie Konwentu
15:00 – 15:45Lunch
15:45 – 17:30Czas wolny
17.30 – 19.30Spacery tematyczne po Toruniu szczegółowa informacja dostępna w formularzu rejestracyjnym
20.30Kolacja
Skip to content